Dødsfald

Dødsfald

Når du mister en af dine kære er det svært at magte de praktiske ting omkring begravelse eller bisættelse. Når du tager kontakt til bedemanden sørger vi for alt det praktiske omkring begravelsen Det er vores opgave at hjælpe med alt omkring dødsfaldet dvs.  ordning af papirer, aftale med præst,  valg af kiste, valg af urne, pyntning af kirke og kiste, annoncering og formidling af kontakt til graver vedrørende gravsted.


Overvejelser


    P
lanlægning af begravelse


Kontakt til præst

Kontakt til sygehus

Kontakt til øvrige myndigheder

Kontakt til kirke/graver

Annoncering

Mindehøjtidelighed